Symfonieorkest
Helmond-Venray

Giften

Het Symfonieorkest Helmond-Venray kent geen donateurschap.
Wel zijn wij altijd blij met incidentele giften, in geld of in natura.
Draagt u ons orkest een warm hart toe en wilt u ons extra ondersteunen?
Dan is uw gift van harte welkom op onze rekening:
IBAN NL45 Rabo 015.32.42.949 t.n.v. Symfonieorkest Helmond-Venray.
Vermeldt u hierbij a.u.b. het woord ‘gift’ en uw naam. Uw bijdrage, groot of klein, wordt zeer gewaardeerd!